måndag 19 juni 2017

Sommarhälsning 2017


Hemsidan ”Jesus kommer snart”, och ”Den yttersta tiden” håller sommarlov, och är tillbaka igen i början av augusti. 

Det som är talande för mig, är på det sätt att vi ser det profetiska ordet bokstavlig talat uppfyllas inför våra ögon. Yttre tecken, och det inre vittnesbördet pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka. Vi går samtidigt mot en mycket spännande sommar och höst, om det är på det sättet att Herren dröjer. 

Klockan närmar sig tolv

Herren står bokstavligt talat vid dörren, och vi lever i den sista minuten innan dess att klockan slår tolv. Vi talar om de absolut sista sekunderna på den profetiska klockan, och den slutliga nedräkningen som närmar sig den punkt då tiden är helt slut.

Nådens dörr är på väg att stängas, och Guds domar och vrede kommer obarmhärtigt att utgjutas över varje nation. Ingen kommer att slippa undan från den här tiden, men varje land och varje människa kommer att bli berörd, och kommer att ha en förståelse av, att deras liv och den här jorden aldrig någonsin blir den samma igen. Sataniska makter kommer att förlösas, och avgrundens änglar kommer att vandra omkring på den här jorden. I deras fotspår följer krig, död och förtvivelse.   

Det ögonblick som förvandlar allt

1 Kor 15:51 - Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

På ett helt personligt sätt visade Herren mig att han står vid dörren, och att vi lever i det ögonblick som kommer att förvandla allt.  Jag vaknade av att någon knackade på vår dörr mitt i natten, men det var ingen utanför. Klockan stod på 00:22, där tvåtalet är en symbol på själva förenandet mellan man och kvinna, Kristus och församlingen.

Paulus talar om att just detta ögonblick, då Herren väljer att hämta sitt folk, är det ögonblick som kommer att förvandla allt. I det ena stunden är vi igång med våra vardagliga göromål i vårt liv här på jorden, och i det nästa kommer en basun att ljuda. När Herren blåser i sin basun, kommer det inte finnas något tvivel, att det är stunden då Herren har stigit ner från himlen för att rycka sin brud till sig. Det är just då, i detta genuina och enastående ögonblick, att vi kommer att förvandlas. Det är då, att döden, varje sjukdom, all ångest, all fruktan och varje omständighet måste släppa sitt grepp. Våra kroppar kommer att förvandlas, och i den nya kroppen finns ingen plats för annat än Guds kärlek, evigt liv och fullkomlig frid och glädje.

Avslutning

Jag har upplevt Herrens tilltal om att nu är tiden då han kommer tillbaka. Om detta ”nu” betyder dagar, veckor eller månader, så är min personliga tro att vi är där vi kommer att se ändetidens absolut sista tid utspela sig inför våra ögon. Konungarnas konung är på väg, och han kommer för att hämta och bli förenad med sitt folk.

Jag önskar var och en av er en välsignad sommar i Herrens närhet. Samtidigt som att vi upplever att vedermödans tid närmar sig, så förbereder Herren sin utvalda brud för att möta honom på en skyn. Låt ditt huvud vara rättad mot himlen, och låt dina tankar och din blick vara fäst på Jesus. Herren förbereder våra hjärtan, och han önskar att vi ska vandra i renhet, helgelse och vara ledda av Guds nåd. Vi få dra när Herren i den tid som är, och låt Guds nåd verka i våra liv. Han står där, ständigt trofast, med en villkorslös kärlek som ingen eller någonting kan skilja oss ifrån. Han längtar mycket mer efter dig, än du någonsin kan längta efter honom. Han väntar på oss, att vi ska söka honom och dra när till Herrens hjärta.

Herrens rika välsignelse i hoppet om Herrens tillkommelse

Mikael


onsdag 14 juni 2017

5 argument för ett uppryckande före vedermödan


För mig finns det inget tvivel, när det gäller tidspunkt för själva uppryckandet av Guds församling. Jesus kommer att upprycka sin församling, före det att den sista och 70:e årsveckan börjar. Här vill jag dela fem argument som jag tycker talar starkt för det.

1. Vedermödan är för Israel och judarna.

Dan 9:24 – Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allra heligaste.

Den 70:e och sista årsveckan har med Israel och det judiska folket att göra, och inte församlingen. I Dan 9:24 kan vi se, att alla 70 årsveckor har med det judiska folket och Jerusalem att göra.

Precis som de första 69 veckorna inte hade något med församlingen att göra, så har heller inte den sista årsveckan med församlingen att göra. Den sista årsveckan, som också är vedermödan som är beskrivet i Upp kap 6-19, har med Guds handlande med Israel och denna värden att göra – inte församlingen.

2. De 24 äldste är på plats innan första sigillet bryts

Vi får en bild i Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5, som visar oss situationen i himlen efter det att församlingen är uppryckt, men före det att den 70:e och sista årsveckan med alla dess domsslut får sin början.

Församlingen blir inte nämnd efter kap 3, och efter församlingens tidsålder, som är representerad genom de 7 församlingarna i uppenbarelseboken. I stället möter vi denna skara runt om tronen, som är köpta från varje tungomål och stammar. De är köpta med Jesu blod, och ska vara kungar och präster på jorden. Ingen får kronor eller sitter på troner förens efter uppståndelsen, och därför måste det ha skett en uppståndelse före det att sigillen bryts och vedermödans domslut startar. Deras ord, funktion, kläder och attribut visar att denna skara inte kan vara annat än församlingen, Jesu förslösta församling, som är på plats innan det första sigillet bryts.

3. Vi är frälsta från den kommande vreden (Orge)

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 

Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.

Den sista årsveckan är med andra ord ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Hela den sista årsveckan är ett utryck för Guds vrede, och inte enbart den sista delen av den. Det är denna tid som Herren har lovat att distansera församlingen ifrån så att vi inte drabbas eller träffas av dessa domar.

Det är alltså den tid då Guds vrede och straff blir utgjuten över den här jorden. Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet Orge, och har på engelska betydelsen ”anger, wrath, passion och punishment. Första gånge vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet. 

4. Apostasia tyder på avgång i stället för avfall

2 Tess 2: 3 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram

Det ord som i grekiskan blir översatt avfall, svek och uppror är ordet ”apostasia”. Substantivet ”apostasia” kommer från verbet ”afistämi” vars huvudbetydning är ”att flytta sig” eller ”att flytta något från ett ställe till ett annat”. Ordet används speciellt i förbindelse med att någon flyttar från ett ställe till ett annat, eller om man går bort eller skiljer sig från någon.

Vi hittar ordet apostasia endast två gånger i NT, där det andra finns i Apg 21:21 där det talas om att ”överge Mose”, eller avfalla från Mose. Medan substantivet apostasia är sällsynt i NT, förekommer verbet afistämi som ordet härleds av femton gånger. Endast i tre tillfällen syftar det på religiöst avfall från tron. (1 Tim.1, Heb 3:12 och 2 Tim 2:9).
De första sju engelska översättningarna från 1394 – 1608, blev alla översatta med ordet ”departure”, (avgång) som syftar på uppryckelsen.

5. Vi är förstlingsfrukten i ändetidens skörd

Matt. 13:36-43 - Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar.

Jak 1: 18-19 - I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.

När Jesus undervisar om ändetiden, och denna tidsålders slut så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. 

Skördetiden innehåller olika faser som vi kan jämföra och överföra till ändetiden och vedermödans tid. Herren är tydlig med att församlingen är förstlingsfrukten eller förstlingskärvan. Innan man använde eller tog något av skörden skulle förstlingskärvan först bäras in till prästen.

Bär fram förstlingsskörden till prästen

Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckelsen av församlingen som sker innan vedermödans början. När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).

Om Jesu ord stämmer, att ändetiden är en skördetid, och vi är förstlingsfrukten, hur är det då möjligt att församlingen först skördas till sist, eller i slutet av vedermödan?

Jesus kommer snart!


lördag 10 juni 2017

USA trappar upp försvaret mot Nordkorea


Tidigare har Nordkorea hotat USA med fullskaligt krig, om det skulle vara på det sättet att USA skulle angripa. Det är inte bara en situation som påverkar dessa två länder, men också stora nationer som Kina och Ryssland är igång med att mobilisera. Kina har redan skickat 150 000 soldater till gränsen mot Nordkorea och även Ryssland skickar nu soldater och militärutrustning till sin gräns mot landet. Alla vet att situationen är mycket ömtålig, och att det kunde få stora konsekvenser om det utbröt krig.

USA trappar upp

USA trappar upp, och skickar ännu mer militär till den koreanska halvön. Det är tala om en hel flotta med både skepp, flyg och tung militärutrustning. Bara ett amerikanskt hangarfartyg, har mer eldkraft än de flesta länders samlade försvarsmakt. Det är första gången sedan andra världskriget, att USA har så massiva styrkor samlade i det västliga Stilla havet.

Profetiskt ord

En syster i Herren fick ett ord från Herren, där han talade till henne om att församlingen inte skulle uppleva det här kriget bryta ut, men att det först var något som skulle ske efter själva uppryckandet. Hela vittnesbördet finns i källhänvisningen. Allt ska prövas, och så får vi se hur det profetiska ordet kommer att uppfyllas.

Avslutning

Heb 12:2 – Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare

Om ditt huvud är vänt mot omständigheter eller den här världen, så är det hög tid till att räta på det, och låta din uppmärksamhet vändas mot brudgummen som är på väg. Om dina ögon är vända mot det här livets goda och den här världens lockande glans, så är det tid att fästa ögonen på Jesus och fokusera på trons hövding och fullkomnare. Om dina öron lyssnar till fiendens skarpa tunga, eller människors bedrägliga ord, så är det tid till att stilla dig inför Herren, lyssna in den stilla susningen och låta honom få tala till dig.

Om du låter din kraft och eld komma från andra saker än Herren, så är det tid till att avsäga dig främmande eld, resa upp bönens altare i ditt liv och framlägga ditt liv som ett levande och välbehagligt offer inför Herren. Han vill då låta sin heliga och renande eld falla på ditt liv. En eld som förvandlar och som sätter dig i brand för hans rike, och för förlorade människor i den här världen.

Om dina fötter har vandrat den här världens ärende, och fört dig på vägar där du inte hör hemma, så är det tid att låta Herren leda dina fotsteg, och be om Herrens fullkomliga vilja för ditt liv. Om ditt hjärta har varit kallt, eller fyllt med oförlåtenhet, besvikelse och bitterhet, så ta ditt hjärta, lyft det fram inför Herren och låt honom förvandla, rena och upprätta dig på nytt.

”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän mot honom”. -2 Krön 16:9

Jesus kommer snart!

Källa:


onsdag 7 juni 2017

Ändetidens omöjliga löftenMarkus 13:30-35 – Himmel och Jord ska förgå, men mina ord ska inte gå förtapt.

Vi kan inte vara helt säkra på vilket sätt att ändetiden scenario kommer att utforma sig, men det vi kan vara helt säkra på är att varje ord, löfte och profetia kommer att få sin fullkomliga uppfyllelse. Herren kommer att fullborda varje enskilt löfte som har med hans återkomst att göra.

Allt tjänar Guds syfte

Varje domsslut, ond andemakt och Antikrist själv, tjänar Guds syften i den sista tiden för att fullborda hans ord. Det betyder att Herren är huvudarkitekten och har full kontroll över ändtidens utveckling. Han tillåter inget annat att ske än det som han har tänkt och plantlagt ska ske i rätt ordning, i rätt tid och på rätt sätt.

Det är därför att vilddjuret fortfarande är inlåst i Abyssus, och Antikrist hålls tillbaka så han först kan träda fram när hans tid har kommit. Det är också därför att de fyra vindarna fortfarande är bundna vid floden och håller Guds domslut tillbaka, och att de två vittnen ännu inte trätt fram.

Ändtidens omöjliga löften

I dag ser vi dessa 2000 år gamla löften på väg att gå i fullbordan. Dessa löften som för få år sedan var omöjliga i det naturliga, är helt plötsligt gripbara och fullt ut realistiska. Det som förut såg helt omöjligt ut, är nu en verklighet som är på väg att uppfyllas inför våra ögon. Det betyder samtidigt att vissa löften måste och kommer att uppfyllas innan Jesus kommer tillbaka och sätta sina fötter på Oljeberget.

Vem kunde tro att det skulle komma en dag då det var fullt ut möjligt att digitalt registrera varje handel som det är i dag? Vem hade trott att det var möjligt att få ihop en arme på 200 miljoner soldater, och vem kunde tro att ett land kunde födas på en enda dag efter 2000 år i diasporan? Vem hade kunnat ana att kärnvapen en dag skulle bli möjligt, och att vi skulle få se en ”pånyttfödelse” av det gamla romerska imperiet. Vem hade kunnat förutse global kommunikation och ekonomi, ett globalt rop om fred, och en kommande världsregering?

”Ändetidens löften får bokstavligt talat sin uppfyllelse i dag inför våra ögon. Genom att Herren fullborda dessa löften bevisar han att han har allt, och hela ändetidens utveckling i sin hand”

Ta gärna del av följande inlägg om just det profetiska ordet för den yttersta tiden:

Jesus kommer snart!

fredag 2 juni 2017

Ett kärleksbrev från Herren til sin brud


Du betyder allt för mig. Redan i skapelsens ögonblick kände jag dig. Jag såg dig födas, och jag såg dig växa upp. Redan innan jag fäste stjärnorna på himlens fäste, såg jag dig ta beslutningen om att lära känna och följa mig i resten av ditt liv. Då jublade jag, och jag fröjdade mig över dig i mitt hjärta. Sedan den dag du blev född, har jag varit din fullkomlige Fader, som har sett dig, vakat över dig, och varit med dig varje steg du har tagit och kommer att ta. Du betyder allt för mig.

Jag är den som omsluter dig, och håller dig i min allsmäktiga hand. När du känner det som att allt brister, och varje omständighet går emot dig, så är jag där. Jag känner varje detalj i ditt liv, och jag känner varje suckan, varje frustration och varje område där fienden och omständigheter har stulit och förstört. Tvivla inte på att jag är med dig. Jag är där, med all min kraft, med all min kärlek och all min välsignelse. Hur skulle jag kunna överge någon som jag har älskat sedan tidernas morgon, och hur skulle jag kunna lämna någon, som jag har givit mitt eget liv för? Jag hoppas att du vet och förstår, at du betyder allt för mig.

Hur ska jag kunna beskriva min kärlek för dig, så att du förstår den? Och hur ska jag kunna ge dig en förståelse för, hur mycket jag längtar efter att ha dig i min närhet? I två tusen år har jag längtat efter att vara tillsammans med min brud och min älskade. Gör dig klar min älskade, för jag har vänt blicken mot dig. Mycket snart kommer jag att vända åter för att ta dig dit jag är. Jag har en underbar plats i beredskap åt dig, som är utöver allt det du kan föreställa dig. Jag har en härlighetsklädnad åt dig som jag ska klä din kropp med, och en krona som jag snart kommer att sätta på ditt huvud. Jag har bara det bästa för dig, för du betyder allt för mig.

Var inte rädd mitt barn, och håll dig nära mig i den korta tid som är kvar. Jag vet att jorden skakar, och jag vet att det är mörka moln på himmelen. Allt börjar dra ihop sig just nu, och hela skapelsen lider och suckar efter min uppenbarelse. Allt har sin tid, och den tid som ligger framför är bestämd och måste komma. Men i allt detta kommer jag att se till dig, och ha min hand över dig. Det finns inget viktigare än vår relation, och det vi har tillsammans. Låt inte något ta bort, eller komma i mellan den kärlek och den nära relation vi har. Låt inte den här världen locka eller dra dig bort från din första och uppriktiga kärlek till mig. Jag vill ha dig helt för mig själv, och jag gör anspråk på hela ditt hjärta, på samma sätt som att jag har gett dig mitt. Jag älskar dig, väntar på dig, och vill bara ha dig. Du betyder allt för mig.

Jag kommer snart!


måndag 29 maj 2017

Månen (bruden) och Jupiter (brudgummen) förenas i Pingst – Ett tecken på uppryckande?


Lördag den 3 juni, när solen går ner i Jerusalem, så inleds högtiden shavout, som är vår motsvarighet pingst. Shavout är den högtid som avslutar de så kallade omerdagarna, som är den tidsperiod eller nedräkning på 50 dagar som ligger mellan påsk och pingst. Det är samtidigt sista dagen för förstlingsfrukten, och den avslutande högtiden av dem som ligger på våren.

Det finns väldigt många symboliker och tecken i högtiden shavout eller pingst som pekar på uppryckandet och Jesus återkomst för församlingen. Ett annat tecken, jämte dem som jag har nämnt i tidigare inlägg, är ett tecken i himlen som just inträffar den 3 juni på själva dagen för shavout.

Månen möter Jupiter

Just nu på lördag den 3 juni på kvällen efter skymning, så möter månen, som är en symbol på bruden, planeten jupiter, som är en symbol på Jesus eller brudgummen.

Det är inget ovanligt att det sker, så just det är det inget konstigt med, men att denna händelse inträffar samtidigt med högtiden shavout är ganska unikt och intressant. Det borde göra, att vi är extra uppmärksamma på detta dato och dagarna omkring, då det finns många tecken som pekar på just denna högtid och uppryckandet av församlingen.

Var uppe hela natten

följe judisk tradition så ska man natten före shavuot vara vaken hela natten för att be och studera Toran. Det gör man för att råda bot för isrealiterna som somnade när de väntade på att Moses skulle komma ner från berget Sinai.

Traditionen säger samtidigt, att när judarna vakar och studerar Toran, så kommer Herren i ett kort ögonblick ”öppna himlen” och svara på judarnas böner. När Moses gick upp på berget ”öppnades himlen” och Herren gav Israel lagen.

Himlen öppnade sig

1 Kor 15: 51-52 – Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. 

När lärjungarna var samlade på den övre salen natten före pingstdagen, så var dessa också vakande och väntande i bön. Tidigt på morgonen upplevde lärjungarna att Herren för ett kort ögonblick och på samma sätt ”öppnade himlen”, och den helige Ande blev utgjuten.

Detta är en fantastisk bild av uppryckandet. Vid uppryckandet av församlingen, kommer vi igen att uppleva att ”himlen öppnar sig”, och i ett nu, och i ett ögonblick sekund, kommer Herren att hämta sin församling, våra böner kommer att bli besvarade, och vi kommer att bli förvandlade.

Avslutning

Månen och jupiter (brud och brudgum) ”förenas” just vid midnatt vid pingst, som också avslutar tiden för förstlingsfrukten.  Vi kan inte sätta datum, men vi kan vara uppmärksamma på de saker som Herren visar oss med hänsyn till hans komma. 

Både tecken i himlen och på jorden, pekar på att brud och brudgum mycket snart kommer att förenas, och att Herren vänder tillbaka för att hämta sin blodköpta brudeskara. Herren kommer snart att ”öppna himlen” för ett kort ögonblick, och vid den sista basunens ljud kalla sitt folk att komma hem. Det är hög tid att göra sig klar – för vår Herre, Frälsare och Gud kommer snart tillbaka!

Jesus kommer snart!


Källa:
torsdag 25 maj 2017

Hedningarnas fulla antal och uppryckandet


”Jag tror, att du snart kommer tillbaka, och jag tror att din fullkomliga vilja kommer att ske, i både himmelen och på jorden. Jag tror, att du snart kommer att stiga ner från din tron, för att förhärliga och uppenbara dig själv för dina egna. Jag tror, att dessa tecken vi ser i dag pekar på din tillkommelse, och jag tror att det ord och den överbevisning du har lagt på mitt hjärta, kommer från ditt eget hjärta. Jag tror, att jag snart kommer att få se och uppleva, den härlighet som jag bara har smakat på. Jag tror, att min tro mycket snart ska förvandlas till åskådning och jag kommer att få se dig, min dyrbare frälsare med mina egna ögon. Min själ längtar, och min ande törstar efter dig”

När hämtar Herren sitt folk?

Ingen vet det exakta tidspunkt för uppryckelsen av församlingen, men tiden däromkring ska vi ha en förståelse för och känna till. Men faktiskt ger Herren oss det helt precisa ögonblick när han ska hämta sin församling till sig.

Hedningarnas fulla antal

Rom 11:25 – Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in

över 2000 år har Herren genom sin helige Ande uttagit en församling av människor, som har trott på frälsningens budskap som för judar är anstötligt och för hedningar en dårskap (1 Kor 1:21-24).

Det är evangeliet för var och en som tror. Herren har demonstrerat sin allmakt, genom att föra nya själar till tro i hela NT församlingens uttagningstid, bevara dem, och göra sin församling fulltalig. (hedningarnas fulla antal). Hedningarnas fulla antal får inte blandas ihop med hedningarnas tider. Hedningarnas tider sträcker sig helt fram till Jesu synliga återkomst för världen och Israel, medan hedningarnas fulla antal är det som utlöser uppryckelsen.

Ett bestämt antal

Det finns ett bestämt antal människor, som är ett tal som endast Herren känner till, och som kommer att fullbordas. När den sista människan har blivit frälst och blivit en del av den skaran, som är det antal hedningar som ska frälsas innan uppryckelsen, så kommer församlingen att bli hämtad hem till himlen.

Det grekiska ordet för ”fulla antal” är ofta använt i nautiska termer. Det används för att visa på det antal besättningsmedlemmar ett skepp ska ha innan det kan segla. Då det var farligt att segla på stormiga hav utan full besättning, kunde skeppet inte lämna hamnen innan de hade ”det fulla antal” besättningsmedlemmar ombord. Ordet ”kommit in” betyder att anlända till en bestämd destination. Paulus använder dessa metaforer för att beskriva församlingen som lämnar jorden, för att anlända till himlen innan Israels förstockelse försvinner.

I följe Joh 14:2-3 så är himlen vår destination, och så snart församlingen har kommit in till sin destination i himlen, så kommer de judiska ögonen att öppnas, och deras blinda ögon kommer att se.

Jakobs tal

Apg 15:13-18 – När de hade slutat tala, sade Jakob: "Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta, det som är känt från evighet.

När Jakob delar det här så har det gått cirka 20 år efter korset, och det är uppenbart att de första 69 veckorna var fullbordade, men också att Guds profetiska klocka för Israel hade stannat.

Jakob som var ledare för församlingen i Jerusalem förkunnar att Israel har blivit tillsidosatt för en tid, medan Herren har uttagit ett folk, bland hedningarna (församlingen). Efter det så skulle han åter vända sig mot Israel. Paulus bekräftar detta när han undervisar att förstockelse har kommit över en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in, och det är därefter att hela Israel ska bli frälst. (Rom 11:25)

När hämtar Gud sin församling?

Så ett svar på frågan när Herren hämtar sin församling, är att det sker precis när hedningarnas fulla antal är fyllt, som är den sista människans frälsning före uppryckelsen. Vem den människan är, och när det sker är det endast Herren som vet. När det ”fulla antalet” är nått, blir vi uppryckta till vår Faders hus, vart på att vi går in i den 70 årsveckan, och Herren vänder sin fokus på Israel och Jerusalem.

I och med att Jesus inte har kommit tillbaka ännu, så betyder det att Kristi kropp ännu inte är fyllt. Det fattas fortfarande några dyrbara själar som ska frälsas, och det antalet vet bara Fadern, Sonen och den helige Ande. En annan orsak till att Jesus inte har kommit tillbaka ännu är att Jesus gick bort för att bereda plats åt oss, och när det är gjort så har han lovat att han kommer tillbaka. (Joh 14:1-3)

När båda dessa förbehåll är uppfyllda, så kommer Jesus ner i himlarymden och hämtar sin församling.


Jesus kommer snart!söndag 21 maj 2017

Vi närmar oss fullbordan av ”förbundet med de många”


De allra största tidstecken som har med Jesu återkomst att göra, och som visar var i tiden vi befinner oss, har med Israel och Mellanöstern att göra. Stora delar av det profetiska ordet, har med Israel och Herrens görande med det judiska folket att göra.

Sedan FN grundades i 1945, har orden ”fred och säkerhet” varit högt upp på dagsorden, och något som bara har förstärkts de senaste åren. Särskilt i förbindelse med utvecklingen i Mellanöstern, har denna slogan upprepats om och om igen. Världens ledare har varit eniga i, att den lösning som ska gälla i Mellanöstern, måste vara ett avtal som både innehåller just ”fred och säkerhet”.

Vedermödans profetia

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Det här är en profetia som jag ofta återkommer till, då den på ett fantastiskt sätt bekräftar just det som händer i dag.

Denna profetia relaterar och är tätt knuten till Herrens dag, som är vedermödan och den tid av dom som är på väg in över världen. Den säger just det, att i de tider när folk säger ”fred och trygghet”, så kan vi förvänta att ”undergången”, eller vedermödans tid är alldeles nära. När vi samtidigt ser alla övriga tidstecken, så bekräftar det att vi faktiskt lever i den tid, där vi kan förvänta att Jesus kommer tillbaka, och vi kommer få uppleva början av den absolut sista och avslutande tiden.

Antikrist och det kommande förbundet

Många av er har säkert tagit del av de senaste nyheter när det gäller Israel och Palestina. I många år har fred i Mellanöstern varit ett rop från världens ledare, och många har förhandlat fred mellan Israel och dess grannländer.

Orsaken till att det ännu inte lyckats, är på grund av att just det specifika förbundet som bibeln talar om, och som kommer att vara början på den sista årsveckan, kommer Antikrist som att vara arkitekten bakom. Det måste, och kommer att vara Antikrist som kommer att sluta förbundet mellan Israel och arabländerna, som också kan betyda en ytterligare delning av Israel.

Samtidigt är det bekräftande när Israels grannländer börjar acceptera ett fredsförbund, och visar en villighet att skriva under på ett kommande avtal. Det visar oss att vi är på väg, och att ett kommande förbund är oundvikligt.

Abbas går med på fred

Den 3 maj mötte Trump Palestinas ledare för att tala fredsprocess mellan Israel och Palestina. Där lovade Trump att göra ”det som är nödvändigt för att nå ett fredsavtal i Mellanöstern”.

Abbas fortsatte, och gav uttryck för att det nu ”finns en ny möjlighet, en ny horisont, som skulle kunna göra det möjligt att skapa fred”. Jerusalem Post var frimodiga, och hade som överskrift att "Abba har beslutat att skriva under på ett fredsavtal med Israel”.

Trumps första utlandsresa som president går bland annat till Israel den 22 maj, där det förväntas att fredsprocessen fortsätter. Vi får se om vi upplever några beslut som kan peka på hur nära vi är ett slutligt förbund mellan Israel och Palestina.

Avslutning

Tidens tecken pekar och ropar om Jesu dyrbara återkomst, och där Israel lyser som ett profetiskt bloss på himlen. Herren står utanför och knackar på, och uppryckandets dag närmar sig allt mer med hast.

Varje gång jag skriver ett inlägg, så kan jag inte låta bli att undra och tänka på, om just detta är det sista inlägg jag skriver? Avslutningsvis när jag skriver ett inlägg, försöker jag att ge uttryck för den "urgency" som finns på Herrens hjärta, och vigtigheten av att hålla sig nära och ha sin relation klar med Herren, då tiden är mycket kort. I bland blir dessa appeller återupprpepningar av det jag tidigare har skrivit, men det är verkligen ett försök att tala och ge en förståelse för hur nära vi är Jesu dyrbara återkomst. Min tro och min överbevisning är, att Herren står för dörren och vi är bokstavligt talat på väg hem. 


Jesus kommer snart!


Källa: