lördag 10 december 2016

Denna tidens slut står för dörrenMatt 24: 3-14 – Nöd och förföljelse. Sedan skal slutet komma

Om vi tolkar tidens tecken rätt, och om vi har den rätta förståelsen för det vi upplever runt omkring oss, så är Jesu ord mer påtagliga och mer märkbara än någonsin. Slutet, som Jesus talade om, står med andra ord för dörren.

Vilddjurets märke

Vi lever i en värld, där vi upplever ett tillstånd, som människan aldrig tidigare har varit med om. Vi ser en skrämmande utveckling på det digitala området, där man i princip är klar att implantera små RFID chip i pannan eller på handen. Vi är med stora steg på väg mot vilddjurets märke, och mot det allra sista storrike, som är Antikrist och vilddjurets rike.

Tecken i himlen

År 2017, upplever vi det tecken i himlen som Johannes får uppenbarat i Upp 12:1. Det är jungfrun, som är havande och i födslovånda. Hon är klädd med solen, har månen under sina fötter, och har tolv stjärnor vid sitt huvud. Det här ett tecken som hör till vedermödans tid, och det kommer vi att se manifesterad den 23 september 2017, som också är exakt på den judiska högtidsdagen Rosh Hashanah.

Massdöd av djur

Vi fortsätter att få inrapporteringar av massdöd av djur från hela världen, och tillståndet i vår natur på både land och i havet, är värre än någonsin. Fisken i haven har minskat drastiskt, och många bestånd riskerar helt enkelt att kollapsa. Sedan 1970-talet, har hälften av havens fiskar och ryggradsdjur försvunnit, och det finns inget som ser ut att stoppa denna utveckling.

Världsekonomin

Italien, som är EU´s tredjestörsta ekonomi, är ute i ett poliltiskt stormoväder. I söndags hade Italien en folkomröstning, för att ta ställning till premiärmininister Matteo Renzis författningsreform. Många menar att Italiens nej, kommer att få stora konskvenser för ekonomin i Europa. Risken blir, att den italienska banksektorn drar med övriga banker i den redan ekonomiskt skröpliga Europa.  

Mellanöstern

Turket har precis förnyat sitt löfte om att vara en del av Syriens befrielse, och Erdogan har drömmar och ambitioner om en ny storhets tid för Turkiet, och ett kommande kalifat.

Kommer vi att uppleva att IS makt till sist kommer att brytas, men i stället kommer ett nytt kalifat som är erkänt och godkänt av omvärlden att spira fram? Det vi ser, kan vara början på det rike som Antikrist kommer att regera och komma utifrån, som precis är det område där vi ser hur mörka tunga moln har härjat i flera år nu. Det är en stormvind som drar fram, och i kölvattnet av den kommer vi att se Antikrist träda fram.  

Avslutning

Jesus profeterade rakt in i den tid som vi lever och upplever nu. Det är den tid, där tecknen skulle peka på denna tidens avslutning, och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus går till rätta med de religiösa ledarna på sin tid, för att dom inte var vakna eller förmådde tyde den tid dom levde i. Dom hade alla tecknen, dom hade det profetiska ordet, men ändå missade dom Messias när han väl stod framför dem. Vi ser, och vi ger akt på den tid vi lever i. Vi rätar på våra huvuden, då tidens tecken skapar hopp, och vi vet att mycket snart nalkas vår förlossning.

Jesus kommer snart!

Källa:

http://strangesounds.org/2016/12/massive-animal-die-offs-3000-deer-300-birds-thousands-of-jellyfish-blobs-21-buffaloes.html