torsdag 25 maj 2017

Hedningarnas fulla antal och uppryckandet


”Jag tror, att du snart kommer tillbaka, och jag tror att din fullkomliga vilja kommer att ske, i både himmelen och på jorden. Jag tror, att du snart kommer att stiga ner från din tron, för att förhärliga och uppenbara dig själv för dina egna. Jag tror, att dessa tecken vi ser i dag pekar på din tillkommelse, och jag tror att det ord och den överbevisning du har lagt på mitt hjärta, kommer från ditt eget hjärta. Jag tror, att jag snart kommer att få se och uppleva, den härlighet som jag bara har smakat på. Jag tror, att min tro mycket snart ska förvandlas till åskådning och jag kommer att få se dig, min dyrbare frälsare med mina egna ögon. Min själ längtar, och min ande törstar efter dig”

När hämtar Herren sitt folk?

Ingen vet det exakta tidspunkt för uppryckelsen av församlingen, men tiden däromkring ska vi ha en förståelse för och känna till. Men faktiskt ger Herren oss det helt precisa ögonblick när han ska hämta sin församling till sig.

Hedningarnas fulla antal

Rom 11:25 – Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in

över 2000 år har Herren genom sin helige Ande uttagit en församling av människor, som har trott på frälsningens budskap som för judar är anstötligt och för hedningar en dårskap (1 Kor 1:21-24).

Det är evangeliet för var och en som tror. Herren har demonstrerat sin allmakt, genom att föra nya själar till tro i hela NT församlingens uttagningstid, bevara dem, och göra sin församling fulltalig. (hedningarnas fulla antal). Hedningarnas fulla antal får inte blandas ihop med hedningarnas tider. Hedningarnas tider sträcker sig helt fram till Jesu synliga återkomst för världen och Israel, medan hedningarnas fulla antal är det som utlöser uppryckelsen.

Ett bestämt antal

Det finns ett bestämt antal människor, som är ett tal som endast Herren känner till, och som kommer att fullbordas. När den sista människan har blivit frälst och blivit en del av den skaran, som är det antal hedningar som ska frälsas innan uppryckelsen, så kommer församlingen att bli hämtad hem till himlen.

Det grekiska ordet för ”fulla antal” är ofta använt i nautiska termer. Det används för att visa på det antal besättningsmedlemmar ett skepp ska ha innan det kan segla. Då det var farligt att segla på stormiga hav utan full besättning, kunde skeppet inte lämna hamnen innan de hade ”det fulla antal” besättningsmedlemmar ombord. Ordet ”kommit in” betyder att anlända till en bestämd destination. Paulus använder dessa metaforer för att beskriva församlingen som lämnar jorden, för att anlända till himlen innan Israels förstockelse försvinner.

I följe Joh 14:2-3 så är himlen vår destination, och så snart församlingen har kommit in till sin destination i himlen, så kommer de judiska ögonen att öppnas, och deras blinda ögon kommer att se.

Jakobs tal

Apg 15:13-18 – När de hade slutat tala, sade Jakob: "Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta, det som är känt från evighet.

När Jakob delar det här så har det gått cirka 20 år efter korset, och det är uppenbart att de första 69 veckorna var fullbordade, men också att Guds profetiska klocka för Israel hade stannat.

Jakob som var ledare för församlingen i Jerusalem förkunnar att Israel har blivit tillsidosatt för en tid, medan Herren har uttagit ett folk, bland hedningarna (församlingen). Efter det så skulle han åter vända sig mot Israel. Paulus bekräftar detta när han undervisar att förstockelse har kommit över en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in, och det är därefter att hela Israel ska bli frälst. (Rom 11:25)

När hämtar Gud sin församling?

Så ett svar på frågan när Herren hämtar sin församling, är att det sker precis när hedningarnas fulla antal är fyllt, som är den sista människans frälsning före uppryckelsen. Vem den människan är, och när det sker är det endast Herren som vet. När det ”fulla antalet” är nått, blir vi uppryckta till vår Faders hus, vart på att vi går in i den 70 årsveckan, och Herren vänder sin fokus på Israel och Jerusalem.

I och med att Jesus inte har kommit tillbaka ännu, så betyder det att Kristi kropp ännu inte är fyllt. Det fattas fortfarande några dyrbara själar som ska frälsas, och det antalet vet bara Fadern, Sonen och den helige Ande. En annan orsak till att Jesus inte har kommit tillbaka ännu är att Jesus gick bort för att bereda plats åt oss, och när det är gjort så har han lovat att han kommer tillbaka. (Joh 14:1-3)

När båda dessa förbehåll är uppfyllda, så kommer Jesus ner i himlarymden och hämtar sin församling.


Jesus kommer snart!